Oksidasyon-İndirgeme Örneği
Mg + 2 H2O " Mg2+ + 2 OH- + H2

                  Mg " Mg2+ + 2 e-

                  2 H2O + e- " 2 OH- + H2

• Mg elektron kaybettiği için oksitlenir. Su elektron kazandığı için indirgenir.

• Çözünmüş H2 burada indirgeyici kuvvete sahiptir. Hidroksil iyonu (OH-) suyu alkali yapar.

• Çözünmüş H2 oksitlendiği zaman ORP olası ölçümdür, H2 " 2H+ + 2 e-

• Bu durumda ORP negatif mV gösterir ve değer suda çözünmüş H2 yoğunlaşmasına dayanır.